วันอังคารที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557

วัตถุประสงค์การสร้างบล็อก

       Blog นี้จัดทำขึ้นเพื่อเป็นพื้นที่รวบรวมผลงานนักเรียนที่เกิดจากการสร้าง Blog ซึ่งได้รวบรวมเนื้อหาที่เป็นประโยชน์ในหลาย ๆ ด้าน หลาย ๆ สาขา ขอผู้เยี่ยมชมทุกท่านได้ช่วยให้คำแนะที่เป็นประโยชน์ในการปรับปรุงแก้ไขให้ดีขึ้นต่อไป
ครูวิเชียร   แวดล้อม
ครูชำนาญการโรงเรียนนาสวรรค์พิทยาคม
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 21